1. Jak przygotować plik z nadrukiem?

Pliki do nadruku dostarczamy w grafice wektorowej w formacie 1:1

Czcionki zamienione na krzywe.

Kolorystyka wg wzornika Pantone.

Preferownym formatem plików jest CDR (CorelDraw).

Projekty powinny być dostarczone w edytowalnej formie wektorowej w krzywych.

Pliki do nadruku mogą być dostarczone e-mailem lub osobiści na nośnikach CD,DVD, pamięciach USB